Головна Реєстрація RSS
Вітаю Вас, Гість
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Основні завдання Охтирської гімназії

на 2017-2018 навчальний рік

     У  2017-2018 н.р. діяльність педагогічного колективу орієнтувати на виконання чинного законодавства України в галузі освіти, основних положень Концепції й Статуту гімназії.

     Кожному члену педагогічного колективу Охтирської гімназії оволодіти основними напрямками трансформації загальної середньої освіти на наступні 15 років, змістом проекту Концепції «Нова школа» та базовими компонентами формули «Нової української школи», для чого:

  • включитися в процес оновлення змісту освіти в напрямку відмови від енциклопедичності змісту шкільного навчання;
  • процес навчання будувати на формуванні у школярів тих знань, які є необхідними для виконання практичних, ситуативних, ціннісно-орієнтованих, комунікативних завдань;
  • включення в процес реформи освіти побудувати на запровадженні Концепції Нової української школи у спеціалізованих класах школи І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови та реалізації моделі випускника Охтирської гімназії, конкурентноздатного у ХХІ столітті;
  • вибудовувати новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві;
  • активно впроваджувати в життя інноваційні способи і прийоми педагогіки, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками;
  • кожному вчителю гімназії вибудовувати власну професійну стратегію умотивованості, яка базується на свободі творчості і сприяє професійному росту;
  • увесь  навчально-виховний  процес в 2017-2018 н.р. орієнтувати на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм;
  • процес виховання , який формує цінності, зробити наскрізною, невід’ємною складовою усього освітнього процесу, організовувати за моделлю поваги прав людини та демократію.

Забезпечувати надання кожній дитині рівного доступу до якісної освіти, працювати над  виробленням шляхів переорієнтації навчального процесу на результат навчання, тобто на формування ключових компетентностей, забезпечувати позитивну динаміку рівня навчальних досягнень і рівня розвитку учнів.

Формувати культуру управління, що сприятиме подальшому розвитку й удосконаленню державно-громадського управління навчального закладу (рада гімназії, педагогічна рада, загальношкільний батьківський комітет, учнівське самоврядування).

Продовжувати роботу по створенню системи вдосконалення професійної майстерності вчителів, спонукати педагогів до  професійного зростання через курсову перепідготовку, самоосвіту, практику використання інформаційно-комунікаційних технологій, що сприятиме створенню умов для оволодіння інноваціями в освіті.

Створювати належні умови для безпечного проведення навчально-виховного процесу.

Забезпечувати наступність дошкільної, початкової та базової освіти, створювати комфортні умови навчання для учнів, особливо першокласників, шляхом забезпечення організації навчально-виховного процесу згідно з Державним стандартом початкової загальної освіти.

Удосконалювати роботу щодо охоплення профільним навчанням старшокласників з метою забезпечення освітніх потреб випускників, з урахуванням навчально-матеріальної бази та кадрового потенціалу, удосконалювати систему підготовки випускників гімназії до зовнішнього незалежного оцінювання.

Розширювати участь у міжнародних програмах та проектах з метою оволодіння позитивним вітчизняним та зарубіжним досвідом навчання та виховання дітей.

Продовжити позитивну практику впровадження  нових педагогічних технологій, навчання та виховання.

Вибудовувати систему додаткової освіти з різноманітних напрямів, забезпечувати співробітництво й співтворчість учителів і учнів у процесі навчальної та позаурочної діяльності через створення медіа-простору навчального закладу з метою найбільш повного використання різноманітних інформаційних ресурсів.

Підвищити роль методичних обєднань в організації науково-педагогічної та науково-дослідної роботи з учителям.

Підтримувати в належному стані матеріально-технічну базу для навчання й виховання учнів, поповнювати її новими сучасними навчально-наочними посібниками й приладами.

Стратегічні орієнтири гімназії узгоджувати зі стратегічними орієнтирами державної освітянської політики, потенціал нашого навчального закладу використовувати в інтересах модернізації освіти.

Продовжити реалізацію  цілісної програми діагностики та психологічного супроводу кожного учня; організувати цілеспрямовану, багатоаспектну й усебічну діяльність учнів у контексті ціннісного самоусвідомлення особистості та розвитку її творчих можливостей.

Здійснювати системний підхід до аналізу й планування роботи навчального закладу.

Продовжувати роботу по збереженню традицій гімназії, які формують її обличчя й стали невід'ємною частиною виховної роботи, засобом єднання дітей та дорослих.

Широко впроваджувати систему підтримки учнів, які мають проблеми в навчанні; освітній простір навчального закладу наповнювати інтелектуальним духом (успішними виступами учнів на предметних олімпіадах, МАН, різноманітних конкурсах, змаганнях, турнірах).

Формувати освітнє середовище, спрямоване на збереження здоров'я всіх без винятку учасників навчально- виховного процесу. Сприяти  розвитку фізкультури і спорту через збільшення обсягів рухової активності дітей за рахунок організації роботи гуртків спортивного спрямування та пропагування здорового способу життя.

У колективі підтримувати комфортний психологічний мікроклімат, теплоту взаємин, повагу гідності кожної дитини; розбудовувати систему морального заохочення учнів, морального та матеріального заохочення педагогічних працівників, виявляти турботу про їхній фізичний стан, здоров'я.